Terugbetaling mutualiteit

";

Wij bezorgen u de nodige formulieren voor een eventuele tussenkomst van het RIZIV en/of een tussenkomst via de aanvullende verzekering van uw mutualiteit. Deze verschillen echter per mutualiteit. Je kan hieronder een overzicht vinden van de terugbetalingsmodaliteiten per mutualiteit. Dit wordt echter jaarlijks door de mutualiteiten herbekeken. Voor verdere individuele informatie, kan U best steeds persoonlijk uw mutualiteit contacteren.

Christelijke mutualiteit – CM www.cm.be

Aankoop van een brilmontuur, brilglazen, lenzen of combinatie hiervan:

 • Tot 18 jaar: tegemoetkoming van maximaal 40 euro per kalenderjaar.
 • Vanaf 19 jaar: tegemoetkoming van maximaal 40 euro per kalenderjaar.

Met het CM-MediKo Plan kun je je eventueel bijkomend laten verzekeren tegen medische kosten. Ook voor brillenglazen is er een extra tegemoetkoming. Voor meer informatie hieromtrent richt U zich best tot uw plaatselijk kantoor.

Onafhankelijk ziekenfonds – OZ  www.oz.be

Deze mutualiteit geeft een tegemoetkoming tot 30 euro per persoon/kalenderjaar.

Je kan deze tegemoetkoming gebruiken voor:

 • De aankoop van brilglazen of een brilmontuur
 • De aankoop van een zonnebril met corrigerende glazen
 • De aankoop van contactlenzen
 • De kosten van een optische laserbehandeling
 • De aankoop van oogpleisters voor kinderen bij de behandeling van een lui oog

Voor zonnebrillen kan je ook het voordeel zonnebeschermingsproducten ten bedrage van 10 euro gebruiken. Je kan beide voordelen wel niet combineren voor dezelfde zonnebril.

Liberale mutualiteit www.lm.be

De Liberale Mutualiteit komt per jaar (nieuw 2019) voor 50 euro tussen bij de aankoop van een brilmontuur, brilglazen en/of contactlenzen. Er is echter geen tegemoetkoming voor de aankoop van een zonnebril. Er wordt tevens nooit meer terugbetaald dan het persoonlijk aandeel dat je hebt betaald.

De Voorzorg Antwerpen  www.devoorzorg.be/antwerpen

Bij De Voorzorg Antwerpen heb je recht op een mooie korting op de aankoop van je brilmontuur of zonnebril en/of contactlenzen bij Brildesign Ingrid.

​Hoeveel bedraagt de korting?

Je krijgt 50% korting, tot maximaal 50 euro/kalenderjaar op de aankoop van een zonnebril of brilmontuur en/of contactlenzen.

Wie heeft recht op deze korting ?

Je bent lid van ons ziekenfonds en betaalde je aanvullende bijdrage.

Hoe krijg je de korting?

 • Vraag je voordeelbon in een van de kantoren of online via de website.
 • Ga met deze kortingsbon en de loketkwijting naar Brildesign Ingrid, waarmee wij een overeenkomst afsloten. (dus niet geldig bij elke optiekzaak)
 • Kies je zonnebril of brilmontuur en/of contactlenzen en krijg bij je optiekzaak meteen 50% korting (tot maximaal 50 euro korting) op je aankoop.
 • Naast deze rechtstreekse korting bij je aankoop, krijgt U nog 25€/kalenderjaar terugbetaald voor de aankoop van uw glazen op sterkte.

Vlaams & Neutraal ziekenfonds  www.vnz.be

Voor iedereen, ongeacht de leeftijd, worden brillen of lenzen gedeeltelijk terugbetaald:

 • zonder voorschrift van de oogarts: 50 euro ieder jaar.
 • met voorschrift van de oogarts: tot 100 euro om de 4 jaar.

Voor de hernieuwingstermijn wordt gekeken naar de effectieve aankoopdatum.
Bijvoorbeeld: je koopt op 17 januari 2021 een bril. De hernieuwingstermijn bedraagt 4 jaar. U kan dan vanaf 18 januari 2025 opnieuw een bril met terugbetaling via het Vlaams Neutraal Ziekenfonds aanschaffen.
U kan hiervan genieten door de aankoopfactuur van Brildesign Ingrid, samen met het voorschrift van uw oogarts (daterende van 6 maanden vóór tot 6 maanden na de aankoop) aan uw mutualiteit te bezorgen.

Partena www.partena-ziekenfonds.be

Partena Ziekenfonds voorziet jaarlijks een tegemoetkoming van 40 euro voor brilglazen, zonder leeftijdsbeperking.

Voorwaarden:

 • Dit voordeel geldt niet voor zonnebrillen zonder dioptrie.
 • De terugbetaling is beperkt tot de betaalde prijs.
 • De terugbetaling geldt ook voor brillen aangekocht in Nederland, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg.

Hoe geniet ik van dit voordeel?

Download het formulier optiek en laat het invullen door Brildesign Ingrid of door je oogarts. Bezorg ons het formulier, voorzien van een witte kleefzegel. We storten het bedrag op je bankrekening op voorwaarde dat je in orde bent met je ziekenfondsbijdrage.

Neutraal ziekenfonds Vlaanderen www.nzvl.be

Indien er geen wettelijke tussenkomst is, kan je toch een deel van je kosten voor brilglazen, contactlenzen en monturen terugbetaald krijgen. Wij voorzien jaarlijks een tussenkomst van 50 euro.

Spoorwegen – HR RailCare

Om de 2 jaren een forfaitair bedrag voor de aankoop van uw brilmontuur of lenzen, mits een geldig voorschrift van uw oogarts samen met een onkostennota van uw aankoop bij uw optieker.