Privacybeleid

Brildesign Ingrid

Puttestraat 43,
2940 Stabroek-Putte
03 / 605 23 65
info@brildesign-ingrid.be

Het adres van onze website is: http://brildesign-ingrid.be.

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we dat doen

Vanaf 25 mei 2018 volgen wij de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie. Wij hebben onze privacyverklaring bijgewerkt om je meer informatie te geven over hoe Brildesign Ingrid je privacy beschermt.

Persoonsgegevens

Uw privacy is belangrijk voor ons en staat voorop in deze verklaring. Wij vragen dan ook uw uitdrukkelijke toestemming om jou persoonsgegevens, dewelke automatisch gebeurd bij uw aankoop, te verwerken in onze klantenfiche, en dit louter om professionele doeleinden. U kan natuurlijk altijd aan ons vragen om uw persoonlijke gegevens in te kijken en mogelijk te corrigeren. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor het doel waarmee u ze met ons heeft gedeeld.

Deze zaak is beveiligd met camerabewaking, de beelden die hieruit volgen en tijdelijk worden vastgelegd, worden louter bekeken en uitsluitend gebruikt bij een vermoeden van delinquente activiteiten en/of voor opvraging door bevoegde autoriteiten zoals politie.

Cookies

Cookies registreren geen persoonlijke gegevens, of zaken die naar jou als persoon zijn te herleiden. Ook kunnen cookies (bestanden op) je computer niet beschadigen.

Deze cookies gebruiken wij:

Met wie we uw data delen

Wij delen alleen persoonlijke gegevens met externe partijen om in onze service te kunnen voorzien en onze operationele werkzaamheden mogelijk te maken, of wanneer we dit wettelijk verplicht zijn. In alle andere gevallen vragen wij altijd uw mondelinge toestemming.

Wij delen alleen persoonlijke gegevens met externe partijen om in onze service te kunnen voorzien en onze operationele werkzaamheden mogelijk te maken, of wanneer we dit wettelijk verplicht zijn. In alle andere gevallen vragen wij altijd uw mondelinge toestemming.

Hoelang we uw data bewaren

In het algemeen bewaren wij je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doeleinde waarvoor we je gegevens hebben verzameld, tenzij we de gegevens langer nodig hebben voor een ander doeleinde.

Uw rechten in verband met uw persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij U graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jou persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens.